Lưới Danh sách
  1. Sandals da có quai, đế mỏng. - 10F20SAN001
  2. Sandal không quai, đế cao su - 10S21SAN001
  3. Sandal dây bắt chéo, có quai. - 10S21SAN002
  4. Sandal dây bắt chéo, không quai. - 10S21SAN003
  5. Sandal hở mũi, có quai hậu. - 10S21SAN004
Lưới Danh sách