GOOD MOOD, GOOD DAY

THỜI HẠN THÀNH VIÊN

Trong vòng 12 tháng sau khi lần nâng hạng gần nhất, thành viên phải tích lũy đủ số điểm theo quy định để duy trì hạng thẻ, cụ thể:
- VIP5 phải tích đủ được 500 điểm
- VIP10 phải tích đủ được 1000 điểm
- VIP20 phải tích đủ được 2000 điểm
Đến kỳ xét hạng, nếu không tích lũy đủ số điểm duy trì hạng sẽ bị hạ 1 bậc thành viên.