THỜI GIAN TRIỂN KHAI VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG – Thời Trang Nam Nữ Routine

Hotline Mua Hàng: 039 999 9365 | Hotline CSKH: 1900 63 65 91 - Ext 1 | Email CSKH: cskh@routine.vn

THỜI GIAN TRIỂN KHAI VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Chương trình có hiệu lực từ ngày 04/11/2019 cho đến khi có thông báo mới.


- Chương trình áp dụng cho toàn hệ thống Routine và Oz Homeland trên toàn quốc.