GOOD MOOD, GOOD DAY

Điều Kiện Tham Gia

- Khi phát sinh giao dịch mua hàng đầu tiên khách hàng vui lòng cung cấp thông tin đăng ký thành viên để tạo tài khoản bằng 2 cách:
- Trực tiếp tại cửa hàng
- Mua hàng online