CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT ROUTINE

Là chương trình ưu đãi thường xuyên dành cho khách hàng mua sắm các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng bán lẻ Routine nhằm mang đến cho khách hàng những quyền lợi tốt nhất về giảm giá và quà tặng. 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Khi phát sinh giao dịch mua hàng đầu tiên.

QUYỀN LỢI

Tích lũy điểm cho mỗi hóa đơn mua hàng để:
- Nâng hạng giảm giá
- Đổi điểm thưởng lấy quà tặng
- Nhận ưu đãi sinh nhật và ưu đãi khác 

THỜI HẠN THÀNH VIÊN

QUY ĐỊNH THÀNH VIÊN

THỜI GIAN TRIỂN KHAI VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin đăng ký thành viên để tạo tài khoản bằng 2 cách:
- Trực tiếp tại cửa hàng
- Mua hàng online 

1. Được tích lũy điểm, nâng hạng và giảm giá mỗi lần mua hàng với hệ số quy đổi 10.000 đồng = 1 điểm.
- Tích lũy đủ 500 điểm lên hạng VIP5, giảm 5%
- Tích lũy đủ 1000 điểm lên hạng VIP10, giảm 10%
- Tích lũy đủ 2000 điểm lên hạng VIP20, giảm 20%
2. Khách hàng là thành viên được giảm giá 1 lần 20% trong tháng sinh nhật, riêng hạng Diamond (VIP20) được nhận thêm quà tặng từ Routine.
3. Được sử dụng điểm thưởng tích lũy đổi lấy quà.
4. Được tham gia các chương trình ưu đãi dành riêng cho thành viên Routine.
5. Được hưởng các ưu đãi khác theo quy định của Routine. 

Có giá trị 12 tháng kể từ ngày xét hạng gần nhất.

Trong vòng 12 tháng sau khi lần nâng hạng gần nhất, thành viên phải tích lũy đủ số điểm theo quy định để duy trì hạng thẻ, cụ thể:
- VIP5 phải tích đủ được 500 điểm
- VIP10 phải tích đủ được 1000 điểm
- VIP20 phải tích đủ được 2000 điểm
Đến kỳ xét hạng, nếu không tích lũy đủ số điểm duy trì hạng sẽ bị hạ 1 bậc thành viên.

1. Chính sách thành viên áp dụng cho cả mua hàng trực tiếp và mua hàng online.
2. Khách hàng cần sử dụng số điện thoại để đăng ký thành viên và hưởng ưu đãi.
3. Khách hàng cần đăng ký tài khoàn thành viên riêng và chính chủ để được hưởng tối đa các quyền lợi.
4. Số điểm tích dựa vào số tiền phải trả cuối cùng trên hóa đơn sau khi trừ tất cả giảm giá, chiết khấu (nếu có)
5. Điểm thưởng đổi quà chỉ có thời hạn sử dụng trong vòng 12 tháng tính theo hóa đơn, khách hàng nên sử dụng điểm trước khi hết hạn theo chương trình ưu đãi của Routine.
6. Điểm thưởng và quà tặng được quy định theo từng chương trình ưu đãi của Routine, điểm thưởng không sử dụng để quy đổi thành tiền mặt, voucher hay trừ vào hóa đơn mua hàng.
 

Chương trình có hiệu lực từ ngày 04/11/2019 cho đến khi có thông báo mới
Chương trình áp dụng cho toàn hệ thống Routine và Oz Homeland trên toàn quốc 

Có giá trị 12 tháng kể từ ngày xét hạng gần nhất.

LIÊN HỆ

Hotline: 1900 63 65 91 – Ext 1
Email: cskh.routine@gmail.com
Facebook: fb.com/routinevn

QUAY VỀ TRANG CHỦ

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT ROUTINE

Là chương trình ưu đãi thường xuyên dành cho khách hàng mua sắm các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng bán lẻ Routine nhằm mang đến cho khách hàng những quyền lợi tốt nhất về giảm giá và quà tặng. 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Khi phát sinh giao dịch mua hàng đầu tiên.

QUYỀN LỢI

Tích lũy điểm cho mỗi hóa đơn mua hàng để:
- Nâng hạng giảm giá
- Đổi điểm thưởng lấy quà tặng
- Nhận ưu đãi sinh nhật và ưu đãi khác 

THỜI HẠN THÀNH VIÊN

QUY ĐỊNH THÀNH VIÊN

THỜI GIAN TRIỂN KHAI VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin đăng ký thành viên để tạo tài khoản bằng 2 cách:
- Trực tiếp tại cửa hàng
- Mua hàng online 

1. Được tích lũy điểm, nâng hạng và giảm giá mỗi lần mua hàng với hệ số quy đổi 10.000 đồng = 1 điểm.
- Tích lũy đủ 500 điểm lên hạng VIP5, giảm 5%
- Tích lũy đủ 1000 điểm lên hạng VIP10, giảm 10%
- Tích lũy đủ 2000 điểm lên hạng VIP20, giảm 20%
2. Khách hàng là thành viên được giảm giá 1 lần 20% trong tháng sinh nhật, riêng hạng Diamond (VIP20) được nhận thêm quà tặng từ Routine.
3. Được sử dụng điểm thưởng tích lũy đổi lấy quà.
4. Được tham gia các chương trình ưu đãi dành riêng cho thành viên Routine.
5. Được hưởng các ưu đãi khác theo quy định của Routine. 

1. Chính sách thành viên áp dụng cho cả mua hàng trực tiếp và mua hàng online.
2. Khách hàng cần sử dụng số điện thoại để đăng ký thành viên và hưởng ưu đãi.
3. Khách hàng cần đăng ký tài khoàn thành viên riêng và chính chủ để được hưởng tối đa các quyền lợi.
4. Số điểm tích dựa vào số tiền phải trả cuối cùng trên hóa đơn sau khi trừ tất cả giảm giá, chiết khấu (nếu có)
5. Điểm thưởng đổi quà chỉ có thời hạn sử dụng trong vòng 12 tháng tính theo hóa đơn, khách hàng nên sử dụng điểm trước khi hết hạn theo chương trình ưu đãi của Routine.
6. Điểm thưởng và quà tặng được quy định theo từng chương trình ưu đãi của Routine, điểm thưởng không sử dụng để quy đổi thành tiền mặt, voucher hay trừ vào hóa đơn mua hàng.
 

Có giá trị 12 tháng kể từ ngày xét hạng gần nhất.

LIÊN HỆ

Trong vòng 12 tháng sau khi lần nâng hạng gần nhất, thành viên phải tích lũy đủ số điểm theo quy định để duy trì hạng thẻ, cụ thể:
- VIP5 phải tích đủ được 500 điểm
- VIP10 phải tích đủ được 1000 điểm
- VIP20 phải tích đủ được 2000 điểm
Đến kỳ xét hạng, nếu không tích lũy đủ số điểm duy trì hạng sẽ bị hạ 1 bậc thành viên. 

Chương trình có hiệu lực từ ngày 04/11/2019 cho đến khi có thông báo mới
Chương trình áp dụng cho toàn hệ thống Routine và Oz Homeland trên toàn quốc 

Hotline: 1900 63 65 91 – Ext 1
Email: cskh.routine@gmail.com
Facebook: fb.com/routinevn

QUAY LẠI TRANG CHỦ